Younous OMARJEE Younous OMARJEE
Younous OMARJEE

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

Medlem

Frankrig - La France Insoumise (Frankrig)

Fødselsdato : , Saint-Denis (Réunion)

7. valgperiode Younous OMARJEE

Politiske grupper

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Liste "Alliance des Outre-Mers" (Frankrig)

Næstformand

  • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Medlemmer

  • 18-01-2012 / 18-01-2012 : Regionaludviklingsudvalget
  • 18-01-2012 / 13-03-2012 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder

  • 10-01-2012 / 18-01-2012 : Retsudvalget
  • 10-01-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

all-activities

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

27-03-2013 REGI_AD(2013)505979 PE 505.979v04-00 REGI
Younous OMARJEE

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)

08-11-2012 REGI_AD(2012)494633 PE 494.633v02-00 REGI
Younous OMARJEE

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik

20-09-2012 REGI_AD(2012)489430 PE 489.430v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen

16-10-2013 REGI_AD(2013)519804 PE 519.804v02-00 REGI
Patrice TIROLIEN

UDTALELSE om reformen af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse

07-05-2012 REGI_AD(2012)483783 PE 483.783v02-00 REGI
Nuno TEIXEIRA

UDTALELSE om fiskeri i lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik

07-05-2012 REGI_AD(2012)483782 PE 483.782v02-00 REGI
Ana Maria MIRANDA PAZ

Beslutningsforslag

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om regionale strategier for vedvarende energi på EU's øer

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Bortfaldet
Nuno TEIXEIRA Maurice PONGA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Rosa ESTARÀS FERRAGUT Patrice TIROLIEN Younous OMARJEE François ALFONSI Seán KELLY Gabriel MATO Giommaria UGGIAS
Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 62 - 21-01-2014

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg