Younous OMARJEE : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Liste "Alliance des Outre-Mers" (Frankrig)

Næstformand 

  • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Medlemmer 

  • 18-01-2012 / 18-01-2012 : Regionaludviklingsudvalget
  • 18-01-2012 / 13-03-2012 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

  • 10-01-2012 / 18-01-2012 : Retsudvalget
  • 10-01-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede  
- REGI_AD(2013)505979 -  
-
REGI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)  
- REGI_AD(2012)494633 -  
-
REGI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik  
- REGI_AD(2012)489430 -  
-
REGI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen  
- REGI_AD(2013)519804 -  
-
REGI 
UDTALELSE om reformen af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
UDTALELSE om fiskeri i lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om regionale strategier for vedvarende energi på EU's øer  
- P7_DCL(2013)0020 - Bortfaldet  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 62 - 21-01-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt