Christel SCHALDEMOSE : Hjem 

Næstformand 

Delegationen for Forbindelserne med Japan 

Medlem 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

Stedfortræder 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 

Seneste aktiviteter 

Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (B9-0098/2020)  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt