Jill EVANS : Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd