Jill EVANS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Plaid Cymru - Party of Wales (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 13-02-2011 : Delegationen for Forbindelserne med Irak
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 12-07-2010 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 14-02-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Irak
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- ENVI_AD(2012)487909 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb  
- ENVI_AD(2012)487738 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om rettigheder for personer med handicap  
- P7_DCL(2014)0008 - Bortfaldet  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 142 - 17-04-2014
Skriftlig erklæring om "fedmedag" den 22. maj  
- P7_DCL(2010)0034 - Bortfaldet  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Åbningsdato : 05-05-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 100 - 09-09-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse