Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Mundtlige forespørgsler - 8. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Beskyttelse af migrantbørn

20-03-2018 O-000031/2018 Kommissionen

Det europæiske turistbureau

24-04-2015 O-000044/2015 Kommissionen