Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Skyggeordfører for betænkning - 8. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215