Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) - 8. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om vold mod sårbare personer

16-09-2015 P8_DCL(2015)0049 Bortfaldet
Tibor SZANYI Biljana BORZAN Izaskun BILBAO BARANDICA Marc TARABELLA Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Clare MOODY Jonás FERNÁNDEZ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Nicola CAPUTO Peter SIMON
Åbningsdato : 16-09-2015
Frist : 16-12-2015
Antal underskrifter : 108 - 17-12-2015

Skriftlig erklæring om investering i børn

07-09-2015 P8_DCL(2015)0042 Afsluttet ved flertalsbeslutning
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Anna Maria CORAZZA BILDT Caterina CHINNICI Jean LAMBERT Julie WARD Gabriele ZIMMER Mairead McGUINNESS Jana ŽITŇANSKÁ Filiz HYUSMENOVA Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Nathalie GRIESBECK
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Dato for vedtagelse : 07-12-2015
Underskriftsliste : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Antal underskrifter : 428 - 09-03-2016

Skriftlig erklæring om oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder

09-02-2015 P8_DCL(2015)0004 Afsluttet ved flertalsbeslutning
Marc TARABELLA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Izaskun BILBAO BARANDICA Catherine BEARDER Terry REINTKE Inês Cristina ZUBER Biljana BORZAN Mariya GABRIEL Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Constance LE GRIP Jana ŽITŇANSKÁ Ernest URTASUN Kostadinka KUNEVA Iratxe GARCÍA PÉREZ Barbara MATERA
Åbningsdato : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Dato for vedtagelse : 09-05-2015
Underskriftsliste : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Antal underskrifter : 413 - 08-05-2015

Skriftlig erklæring om beskyttelse af mennesker med handicap og bedre anerkendelse og harmonisering af handicaprelaterede rettigheder, foranstaltninger og instrumenter mellem medlemsstaterne

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Bortfaldet
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Olga SEHNALOVÁ Eduard KUKAN Jiří MAŠTÁLKA Claude MORAES Evelyn REGNER Jan KELLER Josef WEIDENHOLZER Jutta STEINRUCK Jörg LEICHTFRIED Jonás FERNÁNDEZ Javi LÓPEZ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ismail ERTUG Andrzej GRZYB
Åbningsdato : 20-10-2014
Frist : 20-01-2015
Antal underskrifter : 82 - 21-01-2015