Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

Skriftlige forespørgsler - 8. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

EU Disability Card EN

13-02-2019 E-000852/2019 Kommissionen

Creating an EU student card EN

13-02-2019 E-000850/2019 Kommissionen

Child Guarantee initiative EN

03-07-2018 E-003679/2018 Kommissionen