Veuillez remplir ce champ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Litauen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen )

Fødselsdato : , Linkuva

Hjem Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Næstformand

EMPL
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Medlem

FEMM
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
DEPA
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder

CULT
Kultur- og Uddannelsesudvalget
DSCA
Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

Seneste aktiviteter

Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne LT

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Balsavau už šį pasiulymą. Europos Komisija inicijavo Reglamento 95/93 pakeitimą, kuriuo siūloma suspenduoti „use it or lose it“ (80/20) taisyklės taikymo suspendavimą racionaliam laikotarpiui.Labai greitai pasaulyje paplitus SARS-CoV-2 virusui ir valstybėms vienai po kitos įvedant skrydžių ar asmenų judėjimo apribojimus, oro vežėjai yra priversti atšaukti daugumą skrydžių arba pastaruoju metu ir visiškai stabdyti veiklą. Dėl šios priežasties jau dabar aišku, kad dauguma, jei ne visi oro vežėjai, ES oro uostuose nesugebės išnaudoti 80 proc. jiems priskirtų laiko tarpsnių 2020 vasaros sezonui, tuo labiau, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, kada judėjimo ar skrydžių draudimai bus sušvelninti.
Neigiamos SARS-CoV-2 plitimo pasekmės keičiasi ir blogėja kone kasdien, ir jei dar 2020 m. kovo pradžioje buvo prognozuojama, kad kelionių oro transportu poreikis Europoje kovo-birželio mėnesiais kris mažiausiai 40-60 proc., tai šiuo metu galima teikti, kad skaičiai bus gerokai didesni. Tai atneša nuostolius ne tik oro vežėjams, bet ir oro uostams. Šiuo metu reali grėsmė yra ir ta, kad oro vežėjai, staiga praradę tiek keleivių srautus, tiek galimybę vykdyti skrydžius, vienas po kito susiduria su mokumo problemomis ir kyla reali grėsmė, kad ne tik laiko tarpsnių panaudojimas, o ir vežėjų veiklos tęstinumas, ypač mažesniųjų, gali būti nebeužtikrintas.

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset] LT

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Balsavau už šį pasiūlymą . Koronaviruso krizė arba COVID-19 protrūkis staiga dramatiškai paveikė valstybes nares ir tai gali turėti didelį poveikį jų visuomenei ir ekonomikai. Kartu papildomų viešųjų išteklių reikia sveikatos priežiūros sistemoms ir kitai veiklai, tiesiogiai susijusiai su ligos protrūkiu, remti. Todėl Komisija siūlo „Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą“, kuria siekiama skatinti investicijas sutelkiant turimas Europos struktūrinių ir investicijų fondų grynųjų pinigų atsargas, kad būtų galima nedelsiant kovoti su krize. Investicijos bus didelės ir greitai pasieks daugiau kaip 37 mlrd. EUR. Tuo tikslu Komisija siūlo Europos Parlamentui ir Tarybai skirti investicijoms apie 8 mlrd. EUR.Kad šios 37 mlrd. EUR Europos viešosios investicijos būtų greitai nukreiptos koronaviruso krizės padariniams šalinti, Komisija siūlo atsisakyti šių metų įsipareigojimo prašyti iki programos pabaigos grąžinti nepanaudotas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) išankstinio finansavimo lėšas. 2020 m. nesusigrąžintas sumas valstybės narės naudoja su COVID-19 protrūkiu susijusioms investicijoms iš ERPF, ESF, SF ir EJRŽF paspartinti. Atsižvelgiant į vidutines bendro finansavimo normas valstybėse narėse, 8 mlrd. EUR suma galės leisti panaudoti apie 29 mlrd. EUR struktūrinio finansavimo lėšų visoje ES.

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise LT

26-03-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Balsavau už šį pasiūlymą . Koronaviruso sukelta krizė turi labai svarbų žmogiškąjį aspektą ir gali turėti didelį ekonominį poveikį. Todėl labai svarbu, kad ES ir jos valstybės narės imtųsi ryžtingų bendrų veiksmų, siekdamos sustabdyti viruso plitimą, padėti sergantiesiems ir kovoti su ekonominėmis pasekmėmis.Prie šio bendro koordinuoto atsako gali labai prisidėti ES solidarumo fondas – parodyti ES solidarumą su nepaprastojoje padėtyje atsidūrusiomis valstybėmis narėmis.
Šiuo metu turimomis priemonėmis neįmanoma ES lygmeniu tinkamai reaguoti į didelio masto ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas, kaip antai COVID-19.
Todėl šio reglamento tikslas – išplėsti ES solidarumo fondo taikymo sritį įtraukiant didelio masto ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas ir apibrėžiant konkrečius tinkamus finansuoti veiksmus. Komisija siūlo padidinti avansų ribą visoms atskirų nelaimių kategorijoms iki 25 proc. numatomo Europos Sąjungos solidarumo fondo įnašo, neviršijant 100 mln. EUR.Komisija taip pat siūlo padidinti bendrą asignavimų Europos Sąjungos solidarumo fondo avansams sumą metiniame biudžete nuo 50 mln. EUR iki 100 mln. EUR.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadresse

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G301
    1047 Bruxelles