Jens GEIER : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med Japan 

Stedfortræder 

Budgetudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Seneste aktiviteter 

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt