Norbert NEUSER : Hjem 

Næstformand 

Udviklingsudvalget 

Medlem 

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 

Stedfortræder 

Udenrigsudvalget 
Underudvalget om Menneskerettigheder 
Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU 
Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) 

Seneste aktiviteter 

Kontakt