Birgit SIPPEL : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene 

Stedfortræder 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet 

Seneste aktiviteter 

Kontakt