Veuillez remplir ce champ
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Fødselsdato : , Bilbao

Skyggeordfører for udtalelse Eider GARDIAZABAL RUBIAL

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00 BUDG
Francisco GUERREIRO

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

26-11-2019 BUDG_AD(2019)643027 PE643.027v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og af protokollen om gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00 BUDG
Olivier CHASTEL

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadresse

  • European Parliament


    1047 Bruxelles