Kosma
ZŁOTOWSKI

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung - 8. Wahlperiode Kosma ZŁOTOWSKI

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Abschluss des CETA EU/Kanada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) PL

15-02-2017

Umowa CETA była od wielu miesięcy przedmiotem gorących debat i dyskusji w całej Europie. To porozumienie o wolnym handlu, które ma stworzyć warunki dla szybszego rozwoju relacji gospodarczych między Unią Europejską a Kanadą zdobyło ogromną rzeszę przeciwników, także w Polsce. Przyczyniła się do tego sama Komisja Europejska, która realizując mandat negocjacyjny nie potrafiła transparentnie i przekonująco informować o postępach w rozmowach z Kanadyjczykami. Powstała atmosfera nieufności, która nie sprzyjała merytorycznej dyskusji. Jednak błędy w komunikacji to jedno, a potencjalne korzyści to drugie. Uważam, że warto dać szansę porozumieniu z jednym z naszym najbliższych partnerów. Obawy o zdominowanie rynku europejskiego przez państwo o potencjale ludnościowym Polski trudno traktować poważnie. Jeśli polscy rolnicy i ich produkty zdobyły rynek europejski po naszym wejściu do UE to, dlaczego to samo nie może udać się im za oceanem? Obecnie według danych KE, około 120 polskich przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty do Kanady. Ta umowa to szansa przede wszystkim dla nich. Jeśli pierwsze miesiące funkcjonowania umowy CETA pokażą, że obawy były słuszne, a Kanadyjczycy nadużyli naszego zaufania w kwestii np. żywności GMO będziemy mogli z tej umowy zrezygnować nie ratyfikując jej w Polsce. Wtedy będzie to miało sens i uzasadnienie. Dzisiaj taka decyzja byłaby przedwczesna, dlatego głosowałem za jej wejściem w życie.