Kosma ZŁOTOWSKI Kosma ZŁOTOWSKI
Kosma ZŁOTOWSKI

Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer

Ko-Schatzmeister

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

geboren am : , Bydgoszcz

8. Wahlperiode Kosma ZŁOTOWSKI

Fraktionen

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer - Mitglied
 • 13-12-2016 / 01-07-2019 : Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer - Ko-Schatzmeister

Nationale Parteien

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Mitglied

 • 01-07-2014 / 16-09-2014 : Ausschuss für internationalen Handel
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Verkehr und Tourismus

Stellvertreter

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Mexiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika
 • 26-10-2015 / 18-01-2017 : Rechtsausschuss
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rechtsausschuss

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten

Berichte – als Berichterstatter(in)

Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Berichte – als Schattenberichterstatter(in)

Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

Stellungnahmen – als Verfasser(in)

Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für Grenzmanagement und Visa

19-11-2018 TRAN_AD(2018)627581 PE627.581v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

STELLUNGNAHME zu der Kohäsionspolitik und dem thematischen Ziel „Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen“ (Artikel 9 Absatz 7 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen)

20-03-2018 TRAN_AD(2018)616793 PE616.793v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

STELLUNGNAHME zu dem Thema „Internetanbindung für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt: Europäische Gigabit-Gesellschaft und 5G“

12-04-2017 TRAN_AD(2017)599496 PE599.496v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in)

Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abschaffung der jahreszeitlich bedingten Zeitumstellung und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/84/EG

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)

04-12-2018 TRAN_AD(2018)625431 PE625.431v02-00 TRAN
István UJHELYI

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds

04-12-2018 TRAN_AD(2018)626999 PE626.999v04-00 TRAN
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Entschließungsanträge

Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen

Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Große Anfragen

Große Anfragen zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 139 und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Abschluss des CETA EU/Kanada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) PL

15-02-2017

Umowa CETA była od wielu miesięcy przedmiotem gorących debat i dyskusji w całej Europie. To porozumienie o wolnym handlu, które ma stworzyć warunki dla szybszego rozwoju relacji gospodarczych między Unią Europejską a Kanadą zdobyło ogromną rzeszę przeciwników, także w Polsce. Przyczyniła się do tego sama Komisja Europejska, która realizując mandat negocjacyjny nie potrafiła transparentnie i przekonująco informować o postępach w rozmowach z Kanadyjczykami. Powstała atmosfera nieufności, która nie sprzyjała merytorycznej dyskusji. Jednak błędy w komunikacji to jedno, a potencjalne korzyści to drugie. Uważam, że warto dać szansę porozumieniu z jednym z naszym najbliższych partnerów. Obawy o zdominowanie rynku europejskiego przez państwo o potencjale ludnościowym Polski trudno traktować poważnie. Jeśli polscy rolnicy i ich produkty zdobyły rynek europejski po naszym wejściu do UE to, dlaczego to samo nie może udać się im za oceanem? Obecnie według danych KE, około 120 polskich przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty do Kanady. Ta umowa to szansa przede wszystkim dla nich. Jeśli pierwsze miesiące funkcjonowania umowy CETA pokażą, że obawy były słuszne, a Kanadyjczycy nadużyli naszego zaufania w kwestii np. żywności GMO będziemy mogli z tej umowy zrezygnować nie ratyfikując jej w Polsce. Wtedy będzie to miało sens i uzasadnienie. Dzisiaj taka decyzja byłaby przedwczesna, dlatego głosowałem za jej wejściem w życie.

Schriftliche Anfragen

Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017)

**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zur Luftverkehrssicherheit und zu gefährlichen Flügen von Militärflugzeugen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Hinfällig
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Fristbeginn : 05-10-2015
Fristablauf : 05-01-2016
Anzahl der Unterzeichner : 106 - 06-01-2016

Schriftliche Erklärung zum Bettelverbot für Kinder sowie für Kinder, die erwachsene Bettler begleiten

25-03-2015 P8_DCL(2015)0011 Hinfällig
Richard SULÍK Nicola CAPUTO Branislav ŠKRIPEK Jan ZAHRADIL José BLANCO LÓPEZ Martina DLABAJOVÁ Marcus PRETZELL Kosma ZŁOTOWSKI Joachim STARBATTY Ivan ŠTEFANEC
Fristbeginn : 25-03-2015
Fristablauf : 25-06-2015
Anzahl der Unterzeichner : 104 - 07-07-2015

Erklärungen

Original der vom Europäischen Parlament archivierten unterzeichneten/datierten Erklärung.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg