Loucas FOURLAS Loucas FOURLAS
Loucas FOURLAS

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Zypern - Democratic Rally (Zypern)

geboren am : , Lemesos

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Loucas FOURLAS

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Feststellung der eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Rechtsstaatlichkeit durch die Republik Polen EL

17-09-2020

Τάχθηκα υπέρ της έκθεσης. Η έκθεση ασχολείται με την επιδεινούμενη κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία από το 2015. Τονίζει τις ανησυχίες που σχετίζονται με τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, αντιμετωπίζει τη λειτουργία του νομοθετικού και εκλογικού συστήματος, καθώς και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και τα δικαιώματα των δικαστών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Maximierung des Energieeffizienzpotenzials des Gebäudebestands der EU EL

17-09-2020

Στήριξα την έκθεση για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού απόδοσης του κτιριακο΄7υ αποθέματος της ΕΕ. Η έκθεση στοχεύει στον καθορισμό δρόμων για την τόνωση των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών που ασχολούνται με προγράμματα ανακαίνισης, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και την προσφορά ευκαιριών δεξιοτήτων, την ενίσχυση των κοινοτήτων και τη συμβολή στην επίτευξη κλιματικών στόχων

Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma: Bekämpfung der negativen Einstellung gegenüber Menschen mit Roma-Hintergrund in Europa EL

17-09-2020

Τάχθηκα υπέρ της έκθεσης για την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά οι οποίοι βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα φτώχειας στην Ευρώπη. Στο ψήφισμα ζητήσαμε την παροχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, την ενίσχυση της προσχολικής ανάπτυξης και να δοθεί τέλος στις διακρίσεις και τους διαχωρισμούς.

Vorbereitung der Sondertagung des Europäischen Rates zu der gefährlichen Eskalation und der Rolle der Türkei im östlichen Mittelmeerraum EL

17-09-2020

Τάχθηκα υπέρ στο ψήφισμα το οποίο ασχολείται με τις απαράδεκτες δραστηριότητες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο. Το ψήφισμα καταδικάζει την τουρκική προκλητικότητα και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη προς τα δύο κράτη μέλη.

Nachhaltiger Eisenbahnmarkt in Anbetracht der COVID-19-Pandemie EL

17-09-2020

Προκειμένου να μετριαστούν οι δραματικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη σιδηροδρομική αγορά, ο κανονισμός, τον οποίο υπερψήφισα, θεσπίζει προσωρινούς κανόνες για την επιβολή τελών για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2012/34 / ΕΕ.

Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 8: Aufstockung der Mittel für Zahlungen für das Soforthilfeinstrument zur Finanzierung der COVID-19-Impfstoffstrategie und für die Auswirkungen der Investitionsinitiative Plus zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) EL

17-09-2020

Τάσσομαι υπέρ του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο θα μπορεί να παρέχει 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για το μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής για τα εμβόλια COVID-19

Die Bedeutung städtischer und grüner Infrastruktur – Europäisches Jahr für grünere Städte 2022 (B9-0243/2020) EL

17-09-2020

Τάσσομαι υπέρ, γιατί πολίτες και αρχές θα έχουν πλέον ως νοοτροπία την «πράσινη» ανάπτυξη. Εκεί πρέπει να προσβλέπουμε ότι θα φτάσουμε. Σε πόλεις με φωτοβολταϊκά στα σχολεία, ανακύκλωση και «καθαρές» μετακινήσεις. Σκοπός είναι να δούμε την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και τη χωροταξία, σε πόλεις πιο πράσινες με έντονη βιοποικιλότητα.

Globales Datenerhebungssystem für den Kraftstoffverbrauch von Schiffen (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) EL

16-09-2020

Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να γίνει ενεργειακά αποδοτικότερος και να χρησιμοποιεί λιγότερα καύσιμα, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα. Θέλουμε οι εταιρείες και οι πολίτες να γνωρίζουν πόσα καύσιμα χρησιμοποιεί το κάθε πλοίο. Έτσι θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις εκπομπές των πλοίων και να επιλέγουμε τα ενεργειακά αποδοτικότερα, αντλώντας περιβαλλοντικά οφέλη. Επομένως η συνεχής αναβάθμιση του εν λόγω Κανονισμού στη βάση της πρόσθετης πείρας και των νέων δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη.

Umsetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Georgien (A9-0136/2020 - Sven Mikser) EL

16-09-2020

Υπερψήφισα το έκθεση σχετικά με τηνη εφαρμογή σύνδεσης της ΕΕ με την Γεωργία η οποία αξιολογεί το ρυθμό υλοποίησης του AA / DCFTA με τη Γεωργία. Δίνει επίσης φως στο γενικό πολιτικό κλίμα και την προσπάθεια μεταρρύθμισης της χώρας σε πολλούς τομείς.

Fonds für einen gerechten Übergang (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) EL

16-09-2020

Τάσσομαι υπέρ της έκθεσης. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί το βασικό εργαλείο ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα πραγματοποιηθεί με δίκαιο τρόπο, χωρίς κανείς να μείνει στο περιθώριο.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg