Łukasz KOHUT Łukasz KOHUT
Łukasz KOHUT

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament

Mitglied

Polen - Wiosna (Polen)

geboren am : , Katowice

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung Łukasz KOHUT

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft EN

26-03-2020

Regulation (EEC) No 95/931 sets the rules on the allocation of slots at EU airports and contains a “use-it-or-lose-it” rule. This means that air carriers must use at least 80% of their allocated slots within a given scheduling period (summer or winter) in order to keep precedence in respect of the same series of slots within the corresponding scheduling period of the next year. These are the so-called “grandfather rights”. The outbreak of SARS-CoV-2 has resulted, inter alia, in a sharp drop in air traffic, which will mean slot usage below the 80% threshold imposed by the Regulation. In this situation, air-carriers must be helped and the Regulation (EEC) No 95/931 amended to protect the grandfather rights of air-carriers for those slots that have not been used during the period when the aviation market has been most affected by the outbreak of the pandemic. The initial period of fourth months is very reasonable. Conferral on the Commission of the powers to adopt delegated acts in this area for a period of one year from now is also a much-needed solution, given the challenges of crises policy-making and management. These are the reasons behind my support for the amending Regulation.

Spezifische Maßnahmen zur Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und in andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID-19-Ausbruchs [Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise] PL

26-03-2020

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 dotknął państwa członkowskie w sposób nagły i dramatyczny. Oczywiście, pierwszym i najważniejszym celem jest obecnie ratowanie zdrowia i życia osób zarażonych oraz zatrzymanie rozprzestrzenienia się wirusa. Systemy opieki zdrowotnej działają w warunkach skrajnych i w sposób oczywisty niezbędna jest im pomoc finansowa i techniczna. Równolegle, gwałtowane wstrzymanie ogromnej większości aktywności sektora usług, produkcji i innych, będzie mieć bardzo poważny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą następnych miesięcy i lat. Wsparcie gospodarek, przedsiębiorstw i pracowników państw członkowskich, wykorzystując środki publiczne, jest niezbędne. Szczególnego wsparcia potrzebują także małe i średnie przedsiębiorstwa, których możliwość utrzymania się na rynku w obecnej sytuacji jest poważnie zagrożona. Przygotowany przez Komisję Europejską pakiet „Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa”, mobilizujący na te cele 37 mld euro, idzie w dobrym kierunku. Oczywiście, nie odpowiada on na wszystkie obecne potrzeby, ale pozwala na przekazanie środków w trybie pilnym, i tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Dlatego bez żadnego wahania oddałem swój głos za przyjęciem rozwiązań przygotowanych przez Komisję Europejską.

Finanzielle Unterstützung von Mitgliedstaaten und ihren Beitritt zur Union verhandelnden Ländern, die von einer Notlage größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit schwer betroffen sind PL

26-03-2020

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej powstał w 2002 roku. Jego celem jest zapewnienie, że w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych UE może zareagować szybko i skutecznie. Gdy Fundusz Solidarności był tworzony, za sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe uznano klęski żywiołowe z poważnymi skutkami dla warunków życia, środowiska naturalnego lub gospodarki w jednym lub więcej regionów lub w jednym lub więcej krajów. W tamtych latach nie spodziewaliśmy się pandemii, czy tak poważnych sytuacji w obszarze zdrowia publicznego, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie w Europie i na całym świecie. COVID-19 pokazał nowe oblicze sytuacji nadzwyczajnej, sytuacji kryzysowej. Sytuacji, w której wszyscy powinniśmy być solidarni.
Propozycja, by w trybie pilnym poszerzyć zakres Funduszu Solidarności Unii Europejskiej aby objąć nim poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego jest bardzo dobrą propozycją i stanowi ważny element działań podjętych przez Unię w reakcji na obecną pandemię. Państwa członkowskie potrzebują teraz ogromnego wsparcia finansowego i liczy się każde dodatkowe euro. Wsparcie z Funduszu Solidarności, które może osiągnąć 500 mln euro rocznie dla poszczególnych państw członkowskich, jest zatem bardzo pożądane. Dlatego głosowałem za przyjęciem propozycji poszerzenia zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i objęcia nim poważnych stanów zagrożenia zdrowia publicznego. Dodam jeszcze, że istnienie Funduszu stanowi namacalny dowód autentycznej solidarności UE.

Einwand gemäß Artikel 111 GO: Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse (B9-0091/2020) EN

12-02-2020

I voted against the objection to the proposed 4th PCI list, although I must say it was not easy. On the one hand, we do have a climate emergency and fossil fuels need to be phased out. On the other, we have an issue of energy security of our European citizens and we are here in the European Parliament to secure it.
As an MEP from Silesia I wish to underline that for my region, for Poland and for some other countries form Central and Eastern Europe, gas is right now and will be in the coming years the only alternative fuel in the transition from the coal era.
The 4th PCI list is still better than the previous one. If the 4th list got rejected by the EP, some vital projects, vital to energy security of Poland and some other states, would probably not be carried out.
I am aware that the current 4th PCI list is not perfect. Still, given the importance of some projects on it, it is far better to have it than not.

Illegaler Handel mit Heimtieren in der EU (B9-0088/2020) PL

12-02-2020

. – Nielegalna hodowla zwierząt domowych to straszny proceder. Taka hodowla najczęściej prowadzona jest w tragicznych warunkach, tak by pseudohodowca poniósł jak najmniej kosztów, osiągając jak najwyższe zyski. Pseudohodowcy nie zważają na ogromne cierpienie, którego przysparzają zwierzętom, traktując je jak produkt, jak przedmiot.
Nie możemy tego akceptować. Musimy to zjawisko zwalczać na każdym poziomie: lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym. Na poziomie Unii nie istnieją wspólne przepisy dotyczące hodowli zwierząt domowych. Nie znaczy to jednak, że UE pozbawiona jest instrumentów do działania w tym obszarze. Przeciwnie – choćby na podstawie przepisów o unijnym paszporcie weterynaryjnym czy też na podstawie prawa o zdrowiu zwierząt, które będzie obowiązywać od kwietnia 2021 r.
Wezwanie do Komisji Europejskiej, które formułujemy w głosowanej rezolucji, by właśnie na podstawie prawa o zdrowiu zwierząt przedłożyła propozycje dotyczące szczegółowych, ogólnounijnych i kompatybilnych systemów środków i metod identyfikowania oraz rejestrowania kotów i psów, jest jak najbardziej zasadne.
Równie ważne jest to, by państwa członkowskie określiły szczegółowe zasady kontroli hodowców zwierząt domowych i odpowiedniego nadzoru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, oraz by te kontrole i nadzór były skrupulatnie realizowane. O to również się w rezolucji dopominamy. Głosowałem za tą rezolucją, bo kocham zwierzęta i stoję po ich stronie.

Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) PL

30-01-2020

Zasada równości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn jest zasadą bardzo słuszną, oczywistą i wciąż niestety niezrealizowaną. Mimo iż obowiązuje ona w Unii Europejskiej od samego początku integracji, obecnie kobiety zarabiają tu średnio 16,2% mniej niż mężczyźni. Na moim rodzinnym Śląsku w 2018 roku kobiety zarabiały przeciętnie 3800 zł – o 1000 zł mniej niż mężczyźni. Mediana zarobków mężczyzn wyniosła 4900 zł brutto, a kobiet 3636 zł brutto. Różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami są widoczne na wszystkich szczeblach zarządzania. Na Śląsku kobiety zajmujące kluczowe stanowiska decyzyjne (np. dyrektorskie) przeciętnie zarabiają 16 000 zł, co stanowi 91% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn pełniących podobne funkcje.
Do tego należy dodać fakt niskich wynagrodzeń w zawodach sfeminizowanych, i znacznie wyższych w zawodach zmaskulinizowanych. Niskie wynagrodzenie skutkuje słabszą pozycją ekonomiczną kobiet nie tylko podczas ich aktywności na rynku pracy – oznacza również niższą emeryturę w przyszłości.
Nie ma żadnego powodu, dla którego za tę samą pracę dana osoba miałaby otrzymywać niższe wynagrodzenie tylko dlatego, że jest kobietą czy mężczyzną. Taka sytuacja jest nie tylko głęboko niesprawiedliwa, ale i nieracjonalna ekonomicznie. Nie możemy tego akceptować. Komisja i państwa członkowskie muszą podjąć zdecydowane kroki w tej sprawie, tak by wyeliminować lukę płacową pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Steuergerechtigkeit in einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) PL

18-12-2019

. – Poprawki nr 2 i 14. Minimalna stopa efektywnego opodatkowania jest pomysłem dobrym, idącym w stronę sprawiedliwej konkurencji w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej.
Ustalenie minimalnej stopy efektywnego opodatkowania w UE i OECD wymaga uwzględnienia interesów przedsiębiorców ze wszystkich państw członkowskich.
Stopa efektywnego opodatkowania w Polsce jest o kilka punktów procentowych niższa od proponowanej w poprawce i brak dla tej stopy (proponowanej w poprawce) wystarczającego uzasadnienia.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postanschrift

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 14G201
    1047 Bruxelles