Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Μάλτα - Partit Nazzjonalista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , St Julians

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Roberta METSOLA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων στη σήραγγα της Μάγχης (C9-0212/2020) EN

08-10-2020

I voted in favour of this proposal. In order to ensure the safe and efficient operation of the Channel Fixed Link - which goes between France and the United Kingdom - it is necessary to have a single safety authority responsible for the whole of this infrastructure, which should remain the Intergovernmental Commission. It is therefore essential that we amend the current policy so that the authority will be a body established by a Member State and a third country (the UK, after Brexit).

Απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να συνάψει διεθνή συμφωνία σχετικά με τη σήραγγα της Μάγχης (C9-0211/2020) EN

08-10-2020

I voted in favour of this decision, which will give France the authority to negotiate an international agreement with the United Kingdom on all concerns regarding the Channel Fixed Link, on behalf of the European Union.

Βιολογική παραγωγή: ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες (C9-0286/2020) EN

08-10-2020

I voted in favour of this proposal. The EU market should include a regulatory framework that encourages the smooth functioning of organic production, which combines the best environmental and climate action practices. A solid, consensual regulatory framework for the next 10 years is therefore key for achieving the objective of 25% of agricultural land for organic farming by 2030, as stated in the Farm to Fork Strategy.

Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) EN

08-10-2020

I voted in favour of this proposal which welcomes the adoption of the Digital Finance Package by the Commission. The Commission proposal on crypto-assets is timely, useful and necessary and reflects the recent developments in Union and global markets. It is crucial that we have legal clarity to develop a new regulatory regime for digital finance. There does, however, need to be increased importance of monitoring and reviewing measures relating to the regulation of digital finance.

Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) EN

08-10-2020

I voted in favour of this proposal which welcomes the adoption of the Digital Finance Package by the Commission. The Commission proposal on crypto-assets is timely, useful and necessary and reflects the recent developments in Union and global markets. It is crucial that we have legal clarity to develop a new regulatory regime for digital finance. There does, however, need to be increased importance of monitoring and reviewing measures relating to the regulation of digital finance.

Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (B9-0310/2020) EN

08-10-2020

I voted in favour of this proposal. The Youth Guarantee has created opportunities and helped over 24 million young people in the EU to find employment and participate in education or traineeship programmes. I therefore give my full support to the Commission in its intention to introduce the structural improvements necessary based on the lessons learned from the 2008 financial crisis, in which youth unemployment soared. A reinforced Youth Guarantee must be binding for all Member States, cover young people from a wide range of backgrounds and with wide-ranging abilities, and improve from the previous version that preceded it.

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) EN

07-10-2020

I voted in favour of this legislative own-initiative report. The Council, the Commission and the Parliament have agreed to promote and strengthen their respect for Union values on democracy, human rights and rule of law. Civil society across the EU demand to have truth, justice, and accountability deserve their voices to be heard and their calls to be met. The rule of law has to be strong everywhere in the European Union.

Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) EN

07-10-2020

I voted in favour of this report, which seeks to update the EU's Common Commercial Policy. .

Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) EN

07-10-2020

I voted in favour of this proposal. It is essential that such policies give Member States and civil society actors the tools and resources they need in order to best protect Europe's forests, which cover 43% of its surface area.

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης EN

05-10-2020

I voted in favour of this proposal. There is more that we need to do in order to beat the pandemic. The aim of this proposal is to make sure that Member States can make the most use out of the allocations when responding to the public health crises.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg