Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Μάλτα - Partit Nazzjonalista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , St Julians

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Roberta METSOLA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EN

13-02-2020

I voted in favour of my report on the False and Authentic Documents Online system, which will lead to a framework that supports EU Member States in the rapid sharing of images of genuine, false and forged documents, which is essential to fighting criminality.

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) EN

12-02-2020

I voted in favour of the free trade agreement with Vietnam to strengthen EU ties with other countries and to safeguard and promote the interests of EU businesses, including Maltese ones, around the world.

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) EN

12-02-2020

I voted in favour of the free trade agreement with Vietnam to strengthen EU ties with other countries and to safeguard and promote the interests of EU businesses, including Maltese ones, around the world.

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) EN

12-02-2020

I voted in favour of the free trade agreement with Vietnam to strengthen EU ties with other countries and to safeguard and promote the interests of EU businesses, including Maltese ones, around the world.

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) EN

12-02-2020

I voted in favour of the report that calls upon the EU to proceed in a manner that would protect EU and Maltese investments when their entities engage in business ventures with Vietnam.

Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (B9-0094/2020) EN

12-02-2020

. ‒ I voted in favour of this resolution to promote the interests of EU consumers and to protect the EU’s single market.

Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (B9-0098/2020) EN

12-02-2020

. ‒ I voted in favour of the proposed mandate for negotiations that will determine what kind of a new partnership the UK and the EU will have, with a view to ensuring that the EU’s single market can be protected.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) EN

12-02-2020

I voted in favour of the report to promote the single market and to ensure economic stability in the EU.

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021 EN

30-01-2020

I voted in favour of the calendar, which would help improve the efficiency of the work of the European Parliament.

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022 EN

30-01-2020

I voted in favour of the calendar, which would help improve the efficiency of the work of the European Parliament.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles