Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Κύπρος - ΕΔΕΚ Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών (Κύπρος)

Ημερομηνία γέννησης : , Ammochostos

Αρχική σελίδα Demetris PAPADAKIS

Μέλος

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
D-ME
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρωτής

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
PETI
Επιτροπή Αναφορών
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος

17-09-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων εντός της ΕΕ είναι μακροχρόνιο και έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, καθώς και η πανδημία COVID-19, ενέτεινε περαιτέρω τις ελλείψεις φαρμάκων, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι υπηρεσίες υγείας στα κράτη μέλη και να αναδύονται σημαντικοί κίνδυνοι για τη υγεία και την περίθαλψη των ασθενών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη των νόσων και την επιδείνωση των συμπτωμάτων, την αυξημένη καθυστέρηση ή τη διακοπή της περίθαλψης ή της θεραπευτικής αγωγής, τη μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία, την αυξημένη έκθεση σε πλαστά φάρμακα, σφάλματα κατά τη χορήγηση φαρμάκων ή ανεπιθύμητα συμβάντα όταν το ελλείπον φάρμακο υποκαθίσταται από άλλο, τη μετάδοση λοιμωδών νόσων που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, σημαντικές ψυχολογικές πιέσεις, και αυξημένες δαπάνες για το σύστημα υγείας. Υπερψήφισα την έκθεση η οποία τονίζει την ανάγκη να ανακτήσει η Ένωση την ανεξαρτησία της όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, να εξασφαλίσει με ταχύ και αποδοτικό τρόπο την προμήθεια οικονομικώς προσιτών φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δραστικών ουσιών, διαγνωστικών εργαλείων και εμβολίων, και να αποτρέψει ελλείψεις, δίνοντας προτεραιότητα στο συμφέρον και την ασφάλεια των ασθενών. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν ισότιμη πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη

17-09-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης, ωστόσο εκτιμάται ότι το 80% εξ αυτών στα εννέα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο πληθυσμό Ρομά ζει κάτω από συνθήκες φτώχειας. Παρά τη συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και παρά τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ένταξης των Ρομανί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, η συνολική κατάσταση των Ρομανί στην ΕΕ δεν βελτιώθηκε. Υπερψήφισα την έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά με στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στη στέγαση. Επιπλέον,οι στρατηγικές ένταξης πρέπει να συγκροτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με ακόμη ισχυρότερη έμφαση στην πάταξη της αθιγγανοφοβίας.

Βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

17-09-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Η πανδημία COVID-19 επέφερε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην ΕΕ. Συγκεκριμένα έχει πρωτοφανείς επιπτώσεις στις μεταφορές γενικότερα και στον σιδηροδρομικό τομέα ειδικότερα. Ο σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και στην απασχόληση στην ΕΕ, δεδομένου ότι σε αυτόν απασχολούνται άμεσα πάνω από 1 εκ. εργαζόμενοι. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι μεταφέρουν περίπου 1,6 δισ. τόνους εμπορευμάτων και 9 δισ. Με την έξαρση της πανδημίας, οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων μειώθηκαν σημαντικά λόγω των περιορισμών και της χαμηλότερης ζήτησης. Αν δεν αντιμετωπιστεί η πανδημία, οι επιπτώσεις της στη διεθνή κυκλοφορία, στον όγκο των εμπορευματικών μεταφορών και στον αριθμό των επιβατών, στο άνοιγμα και στις δομές των αγορών θα είναι σοβαρές, τα δε αποτελέσματα των επιπτώσεων αυτών θα γίνουν αισθητά για παρατεταμένη περίοδο.
Υπερψήφισα την έκθεση η οποία προτείνει μια σειρά μέτρων ώστε να μπορέσουν οι εθνικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του σιδηροδρομικού τομέα να αντιμετωπίσουν ευκολότερα ορισμένες αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως την απαλλαγή από τα τέλη τροχαίας πρόσβασης για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής, τη μείωση ή την αναβολή των τελών αυτών, καθώς και την απαλλαγή από τα τέλη κράτησης.

Demetris PAPADAKIS
Demetris PAPADAKIS

Στο EP NEWSHUB

Ας σταματήσει κάποιος τους γνωστούς ταραχοποιούς #Turkey Ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός στο #NagornoKarabagh Στεκόμαστε στο πλευρό των Αρμενίων! #ArmeniaStrong

Someone should finally stop the troublemakers #Turkey We call on an immediate ceasefire between #Armenia and #Azerbaijan in #NagornoKarabach and we stand on the side of Armenians! #ArmeniaStrong

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg