Andor DELI Andor DELI
Andor DELI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ουγγαρία - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ουγγαρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Óbecse (Szerbia)

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Andor DELI

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Διάταξη των εργασιών EN

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-035-0000)

Οδική ασφάλεια (συζήτηση) HU

13-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-13(4-210-5000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg