Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Παλαιότερες συνεδριάσεις Fabio Massimo CASTALDO

Vaclav Havel prize candidature
- Virtual meeting
member
UNPO
updates on IRBM's activities
- European Parliament
member
IRBM
Presentation of Stakeholder's activities
- European Parliament in Strasbourg
member - ECON
ENI
Accelerated extrajudicial collateral enforcement (AECE) mechanism
- European Parliament
member - ECON - Credit servicers and credit purchasers
Consiglio Nazionale del Notariato
Presentation of FeBAF activities and annual events
- European Parliament
member - ECON
FeBAF
Italian food industry and its priorities
- European Parliament in Strasbourg
member
Federalimentare
Sunstainable Developements Goals
- European Parliament
member
United Nation

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg