Rosa D'AMATO Rosa D'AMATO
Rosa D'AMATO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Taranto

Αρχική σελίδα Rosa D'AMATO

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
PECH
Επιτροπή Αλιείας
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρώτρια

PETI
Επιτροπή Αναφορών
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Τελευταίες δραστηριότητες

The impact of Morocco’s new agricultural strategy on producers in southern Italy EN

04-09-2020 E-004839/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Unfair competition from Egyptian grapes sold by the Netherlands EN

04-09-2020 E-004838/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg