Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πολωνία - Polskie Stronnictwo Ludowe (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lublin

9η κοινοβουλευτική περίοδος Krzysztof HETMAN

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Polskie Stronnictwo Ludowe (Πολωνία)

Αντιπρόεδρος

  • 10-07-2019 ... : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
  • 12-02-2020 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg