Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Σλοβενία - Slovenska ljudska stranka (Σλοβενία)

Ημερομηνία γέννησης : , Senovo

Αρχική σελίδα Franc BOGOVIČ

Αντιπρόεδρος

D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές SL

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Z navedeno uredbo, ki sem ho podprl, se v proračunu EU zagotavljajo dodatna najnujnejša sredstva za spopadanje s krizo, ki je povezana tudi s pandemijo Covid-19. Grčiji se za reševanje migracijske problematike daje na razpolago dodatnih 350 milijonov evrov, Albaniji pa 100 milijoov evro za pomoč pri obnovi po nedavnem potresu. S tem znotraj EU izkazujemo solidarnost za pomoč območjem, ki so le-te najbolj potrebne.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 SL

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Podprl sem tudi spremembo proračuna EU št. 2 za leto 2020, s katero se zagotavlja nova in najnujnejša sredstva za Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni v višini 3,6 milijona evrov. Gre za razmeroma majhen znesek v proračunu EU, ki pa bo zelo pripomogel k boljši operativnosti centra.

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (C9-0092/2020) SL

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Podprl sem tudi sklep o uporabi instrumenta prilagodljivosti v l. 2020, ki v okviru splošnega proračuna EU za l. 2020 daje na voljo dobrih 73 milijonov v odobritvah za prevzem obveznosti, ki se uporabi za financiranje takojšnjih ukrepov v okviru izbruha COVID-19 in okrepitve Evropskega javnega tožilstva.

Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Στο EP NEWSHUB

RT @zktslo: Konf. tolmači, a tudi uradniki in poslanci so ostali na suhem in le pri omejenem naboru jezikov, čeprav je večjezičnost ena temeljnih vrednot in postulatov EU @milan_brglez @MilanZver @tfajon @RomanaTomc @IJoveva @Franc_Bogovic @LjudmilaNovak @KGroselj @Europarl_SL @EKvSloveniji https://t.co/hGmBIvqTNx 

RT @strankaSLS: Vabljeni k prebiranju prispevka podpredsednika @strankaSLS in poslanca v EU parlamentu @Franc_Bogovic v @CasopisSlovenec ob svetovnem dnevu 🐝🐝čebel. Brez čebel ni življenja. https://t.co/WS3NYawVD9 

#SvetovniDanČebel #WorldBeeDay 🐝🐝🐝 je rezultat slovenske enotnosti. Enotnosti, ki jo še kako potrebujemo danes, ko se spopadamo s posledicami novega #koronavirus. https://t.co/mCLAfYvzFe  #WorldBeeDay2020 @strankaSLS

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg