Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ρουμανία - Partidul Naţional Liberal (Ρουμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Com. Românași

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Daniel BUDA

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg