Iskra MIHAYLOVA Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Ομάδα Renew Europe

Αντιπρόεδρος

Βουλγαρία - Movement for Rights and Freedoms (Βουλγαρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Sofia

Αρχική σελίδα Iskra MIHAYLOVA

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρώτρια

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) BG

07-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като в него се дава предложение за установяване на постоянен механизъм - годишен цикъл за наблюдение във всички държави членки, който да замени и допълни няколко съществуващи инструмента, които се оказаха недостатъчно ефективни да защитят основополагащите ценности на ЕС, при нарушение.
 
Изразявам позиция, че е изключително необходимо европейските институции, като пазители на Договорите на Съюза, да осигурят координиран и ефикасен фундамент за отстояване  на  демокрацията, върховенството на закона и основните  права, който да служи на гражданите като гаранция за  тяхната  свобода, сигурност и правосъдие.

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) BG

07-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Гласувах в подкрепа на Европейския законодателен акт за климата, защото подкрепям амбициозната европейска политика всички държави - членки на ЕС, да станат въглеродно неутрални до 2050 г.
Новото законодателство има за цел да превърне политическото обещание за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в обвързващо задължение. То също така ще предостави на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят за извършването на прехода.
Подкрепям целите всяка отделна държава членка да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г., като вследствие на това ЕС ще постигне „отрицателни емисии“.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Izabela-Helena KLOC

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg