Marco ZULLO Marco ZULLO
Marco ZULLO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Verona

Αρχική σελίδα Marco ZULLO

Μέλος

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
D-AL
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας

Αναπληρωτής

D-MD
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg