Hilde VAUTMANS : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (B9-0241/2019) NL  
 

Met deze resolutie herdenken en eren we de slachtoffers van de Roemeense revolutie in 1989, die leidde tot de omverwerping van de dictatuur aldaar. Bovendien wil het Europees Parlement via de resolutie de instellingen en lidstaten aanmoedigen de herinnering aan de revolutie levend te houden. Met de resolutie roept het Parlement Roemenië ook op om meer duidelijkheid te brengen in de verschillende ontwikkelingen tijdens de Roemeense revolutie, en dit voor het land, zijn bevolking en Europa. Ik stemde voor.

Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) NL  
 

Het Parlement veroordeelt expliciet de onderdrukking van de Oeigoeren en andere islamitische minderheden door de Chinese overheid. De Commissie, de hoge vertegenwoordiger, de Raad en de lidstaten worden ook opgeroepen om concrete maatregelen te nemen tegen de Chinese functionarissen die meewerken aan de schendingen van de fundamentele rechten van deze bevolkingsgroepen in en buiten China. Ik stemde voor.

Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) NL  
 

Het Parlement veroordeelt expliciet de grove mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in Nicaragua, in het bijzonder die tegen politieke dissidenten en journalisten. In deze resolutie wordt voorts gevraagd om de vrijlating van de Belgische Amaya Coppens en andere activisten. Ik stemde voor.

Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019) NL  
 

Het Parlement betreurt het disproportionele gebruik van geweld door Iran tegen niet-gewelddadige demonstranten, in het bijzonder de rechtstreekse aanvallen op demonstranten door veiligheidstroepen. Er moet een onpartijdig, onafhankelijk en transparant onderzoek komen naar de recente gebeurtenissen. Bovendien moeten de demonstranten, mensenrechtenactivisten en journalisten die momenteel onterecht vastzitten in Iran, onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Ik stemde voor.

ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) NL  
 

Via dit verslag stemt het Europees Parlement in met het voorstel van de Commissie tot wijziging van twee verordeningen met als doel, in het kader van de transitieregulering, de zekerheid en continuïteit bij de toekenning van steun in kader van het GLB te waarborgen. Ik stemde voor.

Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (A9-0026/2019 - Carmen Avram) NL  
 

Met deze resolutie steunt het Europees Parlement het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia. Reeds in 1987 is zo’n overeenkomst in werking getreden. Die is ondertussen verstreken. Met het besluit wil de EU een nieuwe overeenkomst sluiten met Gambia. Daarin zal rekening gehouden moeten worden met de doelstellingen van het Europese gemeenschappelijk visserijbeleid. Ik stemde voor.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb (B9-0230/2019) NL  
 

Het Europees Parlement dient een bezwaar in met betrekking tot de beslissing van de Europese Commissie om de geldigheidsduur van enkele werkzame stoffen, waaronder dimoxystrobin en mancozeb, te verlengen. Ik stemde tegen.

Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 (B9-0235/2019) NL  
 

Met dit besluit keurt het Europees Parlement de afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 goed. Ik stemde voor.

Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ (B9-0234/2019) NL  
 

Deze resolutie veroordeelt elke vorm van discriminatie ten opzichte van LGBTI-personen. Bovendien veroordeelt de resolutie het bestaan van zogenaamde ‘LGBTI-vrije zones’ in Poolse gemeenten en provincies. De Europese Commissie en de lidstaten worden opgeroepen concrete actie te ondernemen. Ik stemde voor.

Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) NL  
 

Het eerste BEPS-actieplan diende om belastingontduiking, belastingontwijking en het witwassen van geld aan te pakken. Met BEPS 2.0 wil de OESO een werkprogramma lanceren om de fiscale uitdagingen als gevolg van de digitalisering van de economie aan te pakken. Er is nog geen consensus bereikt over de richting waarin Europa wil gaan in de internationale onderhandelingen en met welke strategie het een en ander wil bereiken. Met deze resolutie worden de lidstaten en partijen aangemaand om met een oplossing te komen en zo snel mogelijk een gemeenschappelijk front te tonen door een ambitieus Europees standpunt in te nemen. Ik stemde voor.

Επικοινωνία