Marc BOTENGA Marc BOTENGA
Marc BOTENGA

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

Μέλος

Βέλγιο - Parti du Travail de Belgique (Βέλγιο)

Ημερομηνία γέννησης : , Bruxelles

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Marc BOTENGA

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020

Ik heb deze resolutie gesteund omdat ze enerzijds het principe van gezamenlijk lenen en solidariteitstransfers erkent en verwelkomt tegenover voorwaardelijke leningen, en anderzijds het voorstel van Europese begroting gedaan door Raadsvoorzitter Charles Michel duidelijk afwijst. Michel’s begrotingsvoorstel is onvoldoende en legt een aantal foute prioriteiten. Zo verdienen met name gezondheid, sociale fondsen, onderzoek en agro-ecologische transitie veel meer aandacht. De positieve aspecten van de parlementsresolutie moeten ons niet blind maken voor een aantal probleempunten. Zo weigeren de traditionele partijen duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van de inbedding van dit hulpfonds in het Europees Semester. Het Europees Semester diende de laatste jaren om landen contraproductieve hervormingsprogramma's, zoals besparingen op gezondheidszorg, op te leggen. Die fouten mogen niet herhaald worden. Daarenboven is er geen enkele duidelijkheid over wie uiteindelijk de rekening gaat betalen. Eigen middelen voor de Europese begroting moeten voor mij betaald worden door grote multinationals via bijvoorbeeld een effectieve belasting op financiële transacties en een Europees effectief minimumbelastingtarief dat belastingparadijzen en fiscale dumping binnen de EU aanpakt. Tenslotte, stelt de resolutie onterecht gezondheid op hetzelfde niveau als bewapening. In volle pandemie kunnen we de vele extra miljarden bestemd voor een nieuw Europees Defensiefonds beter gebruiken voor een gemeenschappelijk gezondheidsprogramma.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση τηςπαροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίσηστην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) NL

10-07-2020

Het gaat hier om de financiering van projecten op het gebied van toegang tot onderwijs, steun voor levensonderhoud en gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, water- en afvaldiensten en sociale bescherming voor vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Turkije. Gezien de immense verantwoordelijkheid van lidstaten van de Europese Unie en hun NAVO-bondgenoten in de destabilisatie van de regio, is deze humanitaire steun een absoluut minimum. Het is overigens vooral dringend tijd om te stoppen met Westerse militaire interventies in die regio.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου (B9-0202/2020) FR

10-07-2020

Le trioxyde de chrome aussi appelé Chrome-6 ou chrome hexavalent est classé comme cancérigène (catégorie 1A) et mutagène (catégorie 1B). La substance toxique a déjà fait des victimes y compris en Belgique. Le tribunal de correctionnel de Gand a condamné la SNCB en juin 2020 pour avoir exposé près de 70 cheminots à cette substance extrêmement toxique. Aux Pays-Bas, le problème était alors connu depuis des années et plusieurs procès ont eu lieu. J’ai bien entendu voté pour cette objection.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης (B9-0203/2020) FR

10-07-2020

Cette résolution de ma collègue Anja Hazekamp s'oppose à la prolongation de la période d'homologation du pesticide flumioxazine. Ce pesticide approuvé en 2003, a été depuis identifié comme toxique (perturbateur endocrinien). L'autorisation initiale, complètement dépassée, a pourtant été prolongée telle quelle par la Commission pour la 7ème fois consécutive. J’ai donc voté en faveur de l’objection.

Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) FR

10-07-2020

Notamment pour les renouvelables, il y a urgence à développer et investir dans les technologies de stockage d'énergie. C’est en effet entre autres le stockage qui nous permettra d’organiser un système de production d’énergie basé sur les énergies renouvelables. Ce rapport aborde de nombreuses idées intéressantes, notamment l'hydrogène mais ne propose aucune rupture avec les vieilles recettes du marché, des partenariats publics-privés avec les grandes multinationales. Or une véritable politique européenne pour le stockage de l’énergie ne réussira que si elle est fondée sur l'investissement public et le contrôle démocratique. Pour cette raison, j’ai choisi de m’abstenir.

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (B9-0122/2020) FR

10-07-2020

L’argent public devrait toujours servir les gens et la planète. Aujourd'hui les règles européennes permettent de qualifier comme "d'intérêt commun" des projets polluants qui aggravent la crise climatique. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de cette résolution qui appelle à la révision des critères ayant trait au financement des infrastructures énergétiques transeuropéennes (TEN-E). Nous devons urgemment arrêter d'utiliser de l'argent public pour investir dans les combustibles fossiles. Utilisons les fonds publics pour construire un nouveau système basé sur une énergie renouvable accessible à tous.

Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) NL

10-07-2020

Dit soort mandaat voor onderhandeling zou nooit gegeven mogen worden zonder een uitgebreide en volledige effectbeoordeling. Dergelijk onderzoek werd hier nagelaten. Dat is meer dan betreurenswaardig, want voordat men onderhandelingen opent, moet het duidelijk zijn waarvoor de overeenkomst precies dient en nodig is, en vooral welke maatregelen het meest doeltreffend zijn om dat doel te kunnen bereiken. De noodzaak van overeenkomsten ter uitwisseling van persoonsgegevens en de modaliteiten ter zake, met name de verhouding tussen Europol en de lidstaten, verdienen evenzeer een grondigere beoordeling dan hier is gebeurd. Die kritische noten bevat de tekst niet. Daarom kon ik deze tekst niet steunen.

Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και προμήθεια τέτοιων φαρμάκων (C9-0185/2020) FR

10-07-2020

Dans le cadre de sa stratégie en matière de vaccins, la Commission veut assouplir temporairement les règles strictes sur les organismes génétiquement modifiés afin d'accélérer la recherche d'un vaccin et d'un remède COVID-19. La législation actuelle sur les OGM ne prévoit pas les situations d'urgence, donc la Commission propose d'adapter le cadre réglementaire afin de permettre les essais cliniques rapidement. Cette dérogation s'appliquerait aussi longtemps que la COVID-19 est considérée comme une pandémie ou reconnue comme une urgence de santé publique. Si une certaine flexibilité est évidemment justifiée, la proposition de la Commission européenne est à la fois trop large et trop peu claire sur la date de fin. Elle ouvrirait ainsi la porte à un nouvel affaiblissement de la législation sur les OGM. Nous avons défendu en plénière des amendements visant à limiter la portée et la durée de la proposition, refusant de donner un chèque en blanc.

Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις (B9-0207/2020) NL

10-07-2020

Het witwassen van geld en terroristische financiering moeten absoluut bestreden worden. Deze resolutie bevat een aantal goede punten, met name ook de vermelding van schandalen als Wirecard en BaFin, en de eis inzake een volledig onderzoek naar de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia.
Helaas verwijst de resolutie daarnaast ook positief naar publiek-private partnerschappen die bijvoorbeeld in de vorm van platforms voor het delen van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties, FIE’s en de particuliere sector moeten dienen. Dat soort informatiedeling is risicovol. Daarenboven gaat de tekst haar doel te buiten door meer bevoegdheden te vragen voor bepaalde EU-agentschappen die niet strikt bevoegd zijn voor dit type toezicht, zoals Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie. Daarom heb ik mij onthouden.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (RC-B9-0216/2020) FR

10-07-2020

Impensable hier, réaliste aujourd’hui. Avec notre groupe parlementaire nous avons porté au Parlement européen une demande claire de l’opinion publique: tout vaccin ou traitement contre le Covid-19 doivent être accessibles et disponibles pour tous. Le Parlement européen reconnaît maintenant que le système des brevets ne permet pas de garantir un accès universel au futur vaccin contre le Covid-19. Le Parlement demande à la Commission et aux États-membre de soutenir officiellement le pool d’accès aux technologies COVID-19 («C-TAP»), permettant la mise en commun de savoirs, de brevets, de données et de technologies liées à la COVID-19 au profit de tous les pays et citoyens. La résolution exige également des garanties en faveur du public concernant les subventions publiques (transparence, accessibilité, prix et licences non-exclusives). Finalement, le texte défend l’utilisation de licences contraignantes. C’est une victoire importante, à concrétiser. On regrettera en revanche l’adoption d’un amendement d’une coalition droite - extrême-droite, visant à défendre les profits de l’industrie pharmaceutique. Cet amendement défend un système européen « solide » de brevets. Dans le contexte du Covid-19, la droite et l’extrême-droite voudraient en fait la privatisation d’un futur vaccin afin que les multinationales pharmaceutiques européennes puissent faire un maximum de profit sur cette pandémie.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg