Josianne CUTAJAR Josianne CUTAJAR
Josianne CUTAJAR

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Μάλτα - Partit Laburista (Μάλτα)

Ημερομηνία γέννησης : , Victoria

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Josianne CUTAJAR

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) EN

08-10-2020

I voted in favor of the report enhancing initiatives intended to further develop the Capital Markets Union, as I believe that it will be beneficial for many European SMEs that still struggle to access finance. While this problem has represented a historical challenge for small businesses, the COVID19 pandemic has exacerbated the issue. This is the reason why SMEs need to be supported by allowing them to easily access capital markets, an objective that can give SMEs a lifeline during the crisis we are living and offer them a chance to reach their full potential.

Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (B9-0310/2020) EN

08-10-2020

I voted in favor of the resolution on the Youth Guarantee. A testimony to European solidarity, the Youth Guarantee’s goal is to guarantee for people under thirty a quality offer for education, traineeship, and employment as soon as they have left school or have become unemployed. I particularly support the Guarantee, as it is a way to give disadvantaged citizens the same opportunities as anyone else. With this vote, the EP is calling for a binding instrument to fight discrimination, abolish precarious work, and condemn social and wage dumping.

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) EN

07-10-2020

I supported this report as I believe that the Rule of Law is a cornerstone to the European project. However, it was always my view that the performance of Member States in this regard had to be measured according to objective criteria to ensure that no political motive obscures our judgment vis-a-vis one Member State or another. The setting up of an independent panel of experts to monitor the situation in all Member States endows the proposal with confidence in the impartiality of the new system. It makes for a more cohesive and comprehensive approach and provides the Union with constant and more accurate visibility of Member States’ performance. Envisaging a stable country consonant with the Rule of Law in the absence of rigorous respect to fundamental rights and freedoms is highly unlikely. For this reason, it is key to the solidity of the report and the proposal to note the broadening of the scope of the mechanism established, covering the state of fundamental rights in the member states.

Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) EN

07-10-2020

I voted in favor of the annual report on the Common Commercial Policy. Through its commercial policy, the European Union not only exports its goods, but its values. Trade is the greatest instrument for the EU to foster relationships with third countries, set the foundations for future areas of cooperation, and strike deals that can improve the life of citizens in the EU and abroad. I am particularly pleased, together with the call to better enforce the Trade and Sustainable Development chapters, with the request made to include a gender chapter in all trade agreements. The EU must always promote and be proud of those principles that make it unique.

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) EN

07-10-2020

I supported the approval of the Climate Law, since I believe that, today more than ever, we should carry on the fight against global warming. The report we voted today is very ambitious, yet I deem that, while each European Member State must contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, it is crucial to adapt the strategy taking into account national specificities and different starting points. In addition, any inclusion of the maritime and the aviation sectors among those contributing to the achievement of climate neutrality should go hand in hand with compensatory measures for those Member States, such as my own, which solely rely on these means of transport.

Διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας EN

17-09-2020

I voted in favour of this resolution, as it is clear that the rule of law in Poland has been put at risk consistently for several years now. It is unfortunate but also dangerous on a political and social level to see the flourishing of regressive decisions and legislation undermining the rule of law in the country. Such risks are not limited to abolishing the independence of the judiciary but extend to institutionalised and systemic discrimination of different groups in Polish society, especially women and the LGBTI+ community. The gradual proliferation of a negative sentiment towards minorities and groups, rendered vulnerable by legislation and propaganda, makes the situation threatening for those experiencing it. The European Union would be falling short of its responsibilities towards its citizens if it sat back and watched without acting. Human rights are not an ideology.

Μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ EN

17-09-2020

I voted in favour of a strong report that calls for a new approach for building renovation. Maximising the energy efficiency of EU buildings will have multiple benefits for European citizens and the economy. From improving public health to reducing energy waste, from decreasing emissions to creating new jobs, this strategy is at the heart of the European renovation wave. More importantly, smart, efficient buildings, complemented with on-site renewable energy sources, can contribute enormously to reducing energy poverty, while creating opportunities for EU SMEs. This is only one of the many ambitious initiatives under the European Green Deal.

Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο EN

17-09-2020

I supported this resolution because peace is key to world order and prosperity. The EU should never tolerate that the security of any of its members is put at risk. While I note some positive recent measures, I strongly advise for de-escalation in the Eastern Mediterranean, seeking dialogue and diplomatic solutions in the appropriate fora, accompanied by a strong commitment not to resort to solutions involving military actions. Conformity to international customs and respect of the Law of the Sea are not negotiable.

Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) EN

16-09-2020

I voted in favour of this report as it truly represents action over lip service to build Europe’s long-term resilience to crises. Disasters know no borders and the pandemic has displayed, to a considerable extent, that collaboration and the pooling of our resources can go a long way in addressing pressing needs in trying times for any region. The proposal will result in optimised disaster risk-management at European level, induce the logistical capacity to deliver assistance and enable better investment and more flexibility in addressing large-scale emergencies. This mechanism will strengthen the European Union’s position while assisting the operations of Member States. It is another meaningful way by which the EU positively impacts the lives of its citizens.

Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) EN

16-09-2020

I abstained on the MRV report, as I believed it did not reflect the opinion of the Transport committee, where I worked on the file personally. The EC proposal intended to align the EU MRV with the international IMO DCS to reduce the administrative burden on EU shipping companies, facilitating their reporting of emissions. Instead, the final version of the report extended the scope, demanding provisions that, if not carefully assessed prior, could heavily damage the competitiveness of the EU maritime sector. I favour a global solution through a targeted legal instrument setting the adequate environmental targets for the sector to contribute in achieving the 2050 climate neutrality goal.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg