Niclas HERBST Niclas HERBST
Niclas HERBST

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ratzeburg

Αρχική σελίδα Niclas HERBST

Αντιπρόεδρος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών

Μέλος

PECH
Επιτροπή Αλιείας
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρωτής

CONT
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Τελευταίες δραστηριότητες

Eligibility for EU funding for persons affiliated with EU-listed terror organisation in the West Bank and Gaza EN

13-05-2020 E-002929/2020 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Γραπτές ερωτήσεις

Multiannual management plans and recreational fisheries EN

03-04-2020 E-002056/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg