Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

Μέλος

Κύπρος - Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις (Κύπρος)

Ημερομηνία γέννησης : , Nicosia

Αρχική σελίδα Giorgos GEORGIOU

Μέλος

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (B9-0229/2020)

23-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Αποφασίσαμε να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα, στηρίζοντας έτσι την επικριτική στάση που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο. Πέραν της απόρριψης της μείωσης κονδυλίων όπως αυτά για το EU4Health και το Erasmus+, το ψήφισμα επικρίνει και την μείωση των κονδυλίων που θα δοθούν ως επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ζητά αύξηση των κονδυλίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ισότητα των φύλων και άλλα.

Επιτόκια

23-07-2020 E-004378/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη

23-07-2020 E-004377/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg