David CORMAND David CORMAND
David CORMAND

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γαλλία - Europe Écologie (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Παλαιότερες συνεδριάσεις David CORMAND

Durable products
- Remote
rapporteur - IMCO - Towards a more sustainable single market
Halte à l'Obsolescence Programmée! (HOP!)
Sustainable Single Market and Consumers
- Remote
rapporteur - IMCO - Towards a more sustainable single market
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)
Sustainable Single Market
- Remote
rapporteur - IMCO - Towards a more sustainable single market
European Policy Center (EPC)
Numérique
- Remote
member - IMCO
European Digital Rights (EDRi)
Digital sustainability
- Remote
rapporteur - IMCO - Towards a more sustainable single market
Green IT
SMEs in SSM IMCO report
- Remote
rapporteur - IMCO - SSM
CPME
Sustainable consumption
- Remote
rapporteur - IMCO - "Towards a more sustainable single market"
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
Advertising and consumer protection
- eMeeting
rapporteur - IMCO - Towards a sustainable single market for business and consumers
Résistance à l'agression publicitaire,  Communication sans frontières
Sustainable business model
- Remote
rapporteur - IMCO - Towards a more sustainable single market
Backmarket
Standardisation
- Bruxelles
rapporteur - IMCO - Towards a more sustainable single market
European Environmental Citizens' Organisation for Standardisation (ECOS)
Περισσότερα στοιχεία

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg