Joanna KOPCIŃSKA Joanna KOPCIŃSKA
Joanna KOPCIŃSKA

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Πολωνία - Prawo i Sprawiedliwość (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lodz

Αρχική σελίδα Joanna KOPCIŃSKA

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρώτρια

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
DAND
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Impact assessment mechanism and objectives of the ‘Farm to Fork’ strategy EN

28-07-2020 E-004423/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Reorientation of healthcare systems in the EU in the context of the Covid-19 pandemic EN

28-07-2020 E-004421/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem EN

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg