Ciarán CUFFE Ciarán CUFFE
Ciarán CUFFE

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Ιρλανδία - Green Party (Ιρλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Dublin

Παλαιότερες συνεδριάσεις Ciarán CUFFE

Housing
- Brussels
member
Housing Europe
European Green Deal and the Mobility Package
- Brussels
shadow.rapporteur - TRAN - Mobility Package
Freight Transport Association Ireland
European Digital Issues
- Dublin
member
Tim Cook, Apple
Public transport
- Dublin
member
Dublin Bus
Road safety
- Brussels
member - TRAN
European Transport Safety Council
Transport issues
- Brussels
member - TRAN
Transport & Environment
(Staff Level) Follow-up to Establishment of Intergroup on Sustainable and Safe Active Mobility
- Brussels
member
European Cyclists' Federation
Energy issues
- Strasbourg
member - ITRE
Australian Embassy to the EU
(Staff Level) Training on Public Transport Issues
- Brussels
member
UITP - International Association of Public Transport
Transport issues, particularly rail and sustainability
- Strasbourg
member - TRAN
Community of European Railways
Περισσότερα στοιχεία

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 09G257
    1047 Bruxelles