Barbara THALER Barbara THALER
Barbara THALER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Αυστρία - Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

9η κοινοβουλευτική περίοδος Barbara THALER

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 ... : Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

βουλευτές

 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρώτρια

 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E215
  1047 Bruxelles