Barbara THALER Barbara THALER
Barbara THALER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Αυστρία - Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

Αρχική σελίδα Barbara THALER

Μέλος

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρώτρια

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Τελευταίες δραστηριότητες

Common provisions in the aviation sector EN

16-04-2020 P-002300/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Μια κοινωνική Ευρώπη σε έναν ψηφιακό κόσμο (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων) EN

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-349-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Διάταξη των εργασιών DE

29-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-29(1-036-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg