Barbara THALER Barbara THALER
Barbara THALER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Αυστρία - Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

Παλαιότερες συνεδριάσεις Barbara THALER

European Year of Rail
- Zoom
shadow.rapporteur - TRAN - European Year of Rail
UNIFE
European Year of Rail
- Zoom
shadow.rapporteur - TRAN - European Year of Rail
ALLRAIL
European Year of Rail
- Zoom
shadow.rapporteur - TRAN - European Year of Rail
Ferrovie dello Stato Italiane
Eurovignette, ERTMS
- MEP Office
shadow.rapporteur - TRAN - Eurovignette, ERTMS
Ferrovie dello Stato Italiane
Eurovignette
- MEP Office
shadow.rapporteur - TRAN - Eurovignette
UIRR
Eurovignette
- MEP Office
shadow.rapporteur - TRAN - Eurovignette
Siemens
Eurovignette
- MEP Office
shadow.rapporteur - TRAN - Eurovignette
Transport & Environment
Eurovignette
- MEP Office
shadow.rapporteur - TRAN - Eurovignette
Ferrovie dello Stato Italiane
Eurovignette
- MEP Office
shadow.rapporteur - TRAN - Eurovignette
Scania
Eurovignette
- MEP Office
shadow.rapporteur - TRAN - Eurovignette
CER
Περισσότερα στοιχεία

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg