Άννα-Μισέλ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Άννα-Μισέλ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Άννα-Μισέλ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ελλάδα - Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : , New York

9η κοινοβουλευτική περίοδος Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

  • 10-07-2019 ... : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  • 02-07-2019 / 07-07-2020 : Επιτροπή Αναφορών
  • 12-02-2020 ... : Επιτροπή Ανάπτυξης

Αναπληρώτρια

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg