Tom BERENDSEN Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κάτω Χώρες - Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Breda

Αρχική σελίδα Tom BERENDSEN

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
DCAR
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Τελευταίες δραστηριότητες

Follow-up questions regarding mass redundancies at the Vredestein tyre plant EN

03-06-2020 P-003353/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Mass redundancies at the tyre manufacturer Vredestein EN

11-03-2020 E-001536/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg