Mohammed CHAHIM Mohammed CHAHIM
Mohammed CHAHIM

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Κάτω Χώρες - Partij van de Arbeid (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Fes

Αρχική σελίδα Mohammed CHAHIM

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DARP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

Τελευταίες δραστηριότητες

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 NL

17-04-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Mensen moeten centraal staan in de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan. Dat vindt de PvdA terug in deze resolutie. Mede daarom stemmen wij voor.
Maar er is meer. Het Parlement heeft vastgelegd dat het geld dat vrijkomt ten goede moet komen aan diverse sectoren, bevolkingsgroepen en regio’s, inclusief de overzeese Koninkrijksdelen. De lijn van de PvdA dat steunmaatregelen niet mogen worden gebruikt voor bonussen of betaling van dividend aan aandeelhouders is overgenomen. Daarentegen komt er juist financiële steun voor werknemers die gedeeltelijk werkloos raken en blijft de Green Deal prioriteit. Ook staan wij samen sterker bij het produceren en verspreiden van medische apparatuur, vaccins en medicijnen.
Het is essentieel dat landen erkennen dat zij in deze crisis afhankelijk zijn van elkaar: daarom ondersteunen wij voorstellen, zoals de herstelobligaties. Ook hebben wij gezien dat lidstaten, zoals Hongarije deze crisis aanwenden om de democratie uit te hollen. Voor ons is dat volstrekt onacceptabel. Wij zijn verheugd dat schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden onderdeel is van deze resolutie.
Tot slot is er nadrukkelijk aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Zij verdienen altijd onze steun, crisis of niet.

Mohammed CHAHIM
Mohammed CHAHIM

Στο EP NEWSHUB

Lees hier dit artikel dat ik in December schreef over de lobby van grote olie- en gasbedrijven in Brussel: https://t.co/Boz5UwZhHB  https://t.co/Ta0NXlH2gG 

RT @Vera_Tax: 🚨Eerste editie van Tax Talks op 28 mei! We trappen op Facebook LIVE af met @TimmermansEU over het transport van de toekomst. Hoe gaan we duurzaam verder vliegen, rijden, varen en fietsen na de crisis? Meer informatie via: https://t.co/Og3p4zgfhx  https://t.co/YSTNNkQMWs 

@paultang Trump heeft te veel scarface gezien. https://t.co/0gbcG0X6Mj 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg