Valentino GRANT Valentino GRANT
Valentino GRANT

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Roma

Αρχική σελίδα Valentino GRANT

Μέλος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
PECH
Επιτροπή Αλιείας
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Possible distortions of competition in the German banking system EN

25-05-2020 E-003155/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Coronavirus - state aid and distortion of competition EN

08-05-2020 E-002848/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Migrants landing in Sicily EN

14-04-2020 P-002260/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg