Dino GIARRUSSO Dino GIARRUSSO
Dino GIARRUSSO

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Dino GIARRUSSO

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-BR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

Αναπληρωτής

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Potential conflict of interests for Commissioner Hogan EN

24-06-2020 P-003755/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg