Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Λιθουανία - Lietuvos socialdemokratų partija (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Mazas Ungutas

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Juozas OLEKAS

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες LT

26-03-2020

Balsavau už Komisijos pasiūlymus nes skrydžių bendrovės, užtikrinančios mūsų pigų ir sklandų mobilumą Europos Sąjungoje ir už jos ribų šiuo metu taip pat susiduria su COVID-19 pasekmėmis. Prognozuojama, kad per pirmąjį 2020-ųjų ketvirtį keleivių skaičius sumažės 67 mln., o remiantis šiuo metu turima informacija, pagrįsta manyti, kad dabartinis paklausos mažėjimas tęsis bent iki šių metų birželio.
Reguliavimas nustato, kad jei bendrovės nepanaudoja bent 80% jiems paskirtų laiko tarpsnių, kitais metais to pačio sezono metu, jiems nėra skiriama pirmenybė į tuos pačius tarpsnius. Jei nebūtume priėmę šios rezoliucijos, rizikuotume, kad oro vežėjai vykdytų reisus su maža apkrova ar skraidintų tuščius lėktuvus, taigi, patirtų dar didesnius finansinius nuostolius, būtų daromas neigiamas poveikis aplinkai. Nukentėjus oro vežėjams galime susidurti su žymiai pakilusiomis kainomis keleiviams, mažesniais skrydžių vietovių pasirinkimais ar net vežėjų veiklos nutraukimu. Turime suprasti, kad dėl veiklos stabdymo oro vežėjai jau šiuo metu susiduria su veiklos tęstinumo ir mokumo užtikrinimo problemomis.
Džiaugiuosi, kad patvirtinus Komisijos pasiūlymus oro vežėjų laiko tarpsniai bus užskaitomi kaip panaudoti ir tikiu, kad tokį reguliavimo pakeitimą tikslingą įvesti iki 2020-ųjų vasaros sezono pabaigos, kuomet galime tikėtis, kad oro vežėjų rinka pradės atsigauti.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) EN

26-03-2020

. – I voted in favour of the Commission's Coronavirus Response Investment Initiative because we have an exceptional position to support and protect Member States' economies, businesses, workers and human health. Investments to combat the virus will soon reach more than EUR 37 billion. We have agreed to allocate an additional EUR 8 billion from EU funds for this investment
Major and rapid interventions are needed in the public health systems of the Member States in order to be able to operate effectively in the face of these high tensions. It is the responsibility of the EU as a whole, and we must mobilize all the resources of the Union and the Member States to overcome unprecedented problems.
The Treaty of Lisbon states that a high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all Union policies and activities. The EU has an important role to play in improving public health, preventing and controlling disease. The virus is currently a threat to public health in Europe. Not only we have to react immediately, but we also need to be better prepared to protect society in the future. For many years, public health policy in Europe has been narrowly treated as a treatment for diseases and disorders, leaving this responsibility to EU Member States. I am convinced that public health, as provided for in the Treaty of Lisbon, is a much broader sector and that it must also be the responsibility of the European Union and the Commission, which, for many years, requires far greater attention than today. As an example, the Commission's Cancer plan is a welcomed initiative, but its proper implementation requires not only a change in approach to health policy, but also the provision of appropriate funding. This practice should be changed and the European Commission should not wait for requests for assistance from Member States. Public health policy needs to be taken to a new level in the EU by investing in prevention, research, case studies, country coordination, and especially in this situation, ensuring leadership and proper preparedness to stop the spread of COVID-19.
At the same time, the Commission must ensure that the European Health Program has a much higher level of funding for public health and crisis management, which must not become a one-off exception but a permanent rule.

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας EN

26-03-2020

. – I voted in favour of this proposal because the emergencies faced by EU Member States are not only earthquakes and other natural disasters, but also threats to public health. I am pleased that there is an equal focus on health, although it is disappointing that this example of COVID-19 was needed. I believe that the Commission should have acted earlier to exploit the full potential of the Lisbon Treaty and to treat health in the broad sense, with solidarity with the Member States.
Public health policy can no longer be understood and implemented just as cure, leaving this responsibility to EU Member States. Public health is a much broader sector and must also be a full responsibility of the European Union and the Commission, which for many years required far greater attention than is given today. Public health policy needs to be taken to a new level in the EU by investing in prevention, research, case studies, country coordination, and especially in this situation, ensuring leadership and proper preparedness to stop the spread of COVID-19.
The crisis caused by coronavirus has an important human dimension and a major economic impact. It is essential that the EU and its Member States take action to stop the spread of the virus, to help the sick and to deal with the economic consequences. The EU Solidarity Fund must also contribute to this overall coordinated response. The tools currently available are incapable of responding adequately to public health emergencies such as COVID-19, and by expanding the capabilities of the EU Solidarity Fund, we are seeking to take a step forward, not only in addressing this situation, but also in developing new practices in the future.
The Commission proposal states that Member States can only request assistance when they are no longer able to deal with the situation on their own. The EU has been based on solidarity since the beginning of the project. I believe that, in this situation, we need to provide assistance not when the country is no longer able to cope, but when the solution to the problem would be more effective by working together as a member state and the European Union. More generally, the European Union should adopt and pursue a more active public health policy.

Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (B9-0090/2020, B9-0092/2020) LT

12-02-2020

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi moterų lyties organų žalojimas – šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas, akivaizdus smurtas prieš moteris ir mergaites, kylantis iš lyčių nelygybės. Jis negali būti pagrįstas jokia religija, kultūra ar moralės normomis ir vis dar yra didžiulė problema Europoje ir pasaulyje. Nuo šio smurto kenčia daugiau nei 200 milijonų moterų ir mergaičių visame pasaulyje, taip pat ir Europoje, kur ši, moteris žalojanti ir žeminanti, praktika vis dar gresia daugiau nei 180 000 mergaičių. Deja, šio klausimo svarba vis didėja, o nukentėjusių moterų skaičius vis auga.
Dėl šių priežasčių būtina padidinti ir koordinuoti pastangas, kuriomis siekiama sustabdyti šią praktiką, o mūsų rezoliucija atkreipia dėmesį į svarbiausius aspektus – skatina spręsti esmines lyčių nelygybės priežastis, didinti investicijas į apsaugą ir informavimą, į lyčių santykių pertvarkymo ir moterų įgalinimo procesus įtraukti vyrus, bendruomenių lyderius, skatina holistinį ir tarpsektorinį požiūrį į problemos sprendimą.

Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (B9-0094/2020) LT

12-02-2020

Balsavau už šią rezoliuciją, nes tikiu, kad automatizuotų sprendimų priėmimo procesų vystymas stipriai prisidės prie žinių ekonomikos bei suteiks naudos visai visuomenei dėl geresnių viešųjų paslaugų. Vartotojams – dėl novatoriškų gaminių ir paslaugų, o įmonėmis – dėl optimizuotų veiklos rezultatų. Bet taip pat šių procesų naudojimas ir vystymas kelia iššūkių vartotojų pasitikėjimui ir gerovei, ypač kalbant apie vartotojų galimybes atpažinti, suprasti tokius procesus ir, įvertinus juos, priimti pagrįstus sprendimus ar jų atsisakyti. Technologinių pokyčių apsuptyje turime užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, o visuomenės švietime nesukurti naujų skaitmeninių galimybių nelygybių.
Turime atidžiai stebėti ir toliau užtikrinti, kad automatinių sprendimų priėmimo procese vartotojai nebūtų diskriminuojami dėl jų pilietybės, gyvenamosios ar laikinos buvimo vietos. Taip pat Komisija turi stebėti, ar prekybininkams taikomais įsipareigojimais yra užtikrinamas veiksmingas vartotojų pasirinkimas ir pakankama vartotojų apsauga. Prieš automatizuojant bet kokias profesines paslaugas svarbu įvertinti ir visas jų galimas rizikas. Galiausiai, pasitikėjimas naujomis informacinėmis technologijomis bei automatinėmis sprendimų priėmimo sistemomis niekuomet negali būti paliktas be galutinės žmogaus kontrolės. Žmonės visada turi būti galiausiai atsakingi už sprendimus, kurie priimami teikiant profesines paslaugas, kaip medicinos, teisių ir apskaitos profesijų bei banko paslaugų srityse ir turėti galimybę juos panaikinti.

Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (B9-0098/2020) LT

12-02-2020

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi turime užtikrinti ne tik sklandų Jungtinės Karalystės perėjimo periodą, bet ir tolimesnį bendradarbiavimą ateityje. Remiu Komisijos pasiūlytas politines gaires deryboms dėl naujos ES ir JK partnerystės ir palaikau vieningą požiūrį derantis dėl kuo glaudesnių santykių, apimančių ne tik prekybą. Manau, kad JK bei ES ateities bendradarbiavimas turi apimti ne tik prieigą ir gaires prie laisvosios ES rinkos bei JK dalyvavimą joje, bet ir kitas sritis, kaip žuvininkystę, duomenų apsaugą, klimato kaitą ir aplinkosaugą, energiją, visuomenės sveikatą bei maisto apsaugą, piliečių teises bei asmenų judumą, transportą, užsienio politiką bei saugumą ir teisėsaugą. Ypatingai aktualu, kad JK norėdama patekti į ES vidaus rinką, užtikrintų, kad būtų griežtai laikomasi maisto saugos, GMO, pesticidų, geografinių nuorodų, gyvūnų gerovės, ženklinimo ir atsekamumo, taip pat žmonių, gyvūnų ir augalų gerovės.
Siekdami užtikrinti piliečių teises turime suprasti, kad išliekame artimais kaimynais, kurie ir toliau turės daug bendrų interesų. Nors esame pasiryžę užmegzti kuo artimesnius santykius su JK, turime pabrėžti, kad jie skirsis nuo visų naudų ir galimybių kurias Jungtinė Karalystė gavo būdama Europos Sąjungos nare. Taip pat raginame Komisiją užtikrinti viešas konsultacijas ir nuolatinį dialogą su socialiniais partneriais ir pilietine visuomene, užtikrinant kuo didesnį skirtingų interesų įsitraukimą į šį derybų procesą.

Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ (B9-0088/2020) LT

12-02-2020

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi ES valstybėse narėse vis dar daug augintinių parduodama neteisėtai ir šios nelegalios prekybos mastai vis auga. Neteisėtai parduodami šuniukai ir kačiukai paprastai laikomi baisiomis sąlygomis – per jauni atskirti nuo motinų, nepakankamai maitinami, nėra tinkamai socializuojami, patiria didžiulį stresą ir yra linkę sirgti. Dažnai jie būna neskiepyti, arba paskiepyti ir gydyti nuo ne visų ligų. Neteisėta prekyba gyvūnais ne tik daro didelę žalą patiems augintiniams, bet ir kelia grėsmę visuomenės sveikatai, sukuria nesąžiningą konkurenciją, prarandamos pajamos iš mokesčių.
Skatiname suderinti ES lygmens šunų ir kačių ženklinimo ir registravimo sistemą, susieti augintinių pasus su gyvūnų mikroschemų registracija, taikyti bendrus kačių ir šunų veisimo ir prekybos standartus, skirti pakankamai lėšų gyvūnų veisimo, laikymo ir prekybos jais reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimui.

Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) LT

30-01-2020

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi vartotojų tendencijos per pastaruosius dešimt metų rodo, kad vis daugiau vartotojų turi po kelis prietaisus, o kai kurių radijo įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų, naudojimo ciklas sutrumpėjo. Senesni įrenginiai dažnai pakeičiami ne dėl poreikio, bet tik dėl to, kad laikomi pasenusiais, jie nebeatnaujinami. Dėl to atsiranda papildomų elektroninių atliekų, įskaitant kroviklius. Vartotojai vis dar gauna skirtingus kroviklius pirkdami naujus skirtingų gamintojų prietaisus ir neturi kito pasirinkimo, kaip tik gauti naują kroviklį, net kai perka naują to paties gamintojo mobilųjį telefoną. Pabrėžiame, kad belaidžio įkrovimo technologijos naudojimas teikia papildomą naudą, pvz., mažina elektronikos atliekų kiekį.
Šia rezoliucija raginame Komisiją imtis priemonių, kad būtų kuo geriau užtikrintas skirtingų belaidžių kroviklių funkcinis suderinamumas su įvairiais mobiliojo radijo ryšio įrenginiais. Atsižvelgiant į Komisijos įsipareigojimą pristatyti žaliąjį kursą, pabrėžiame, kad nedelsiant turime imtis priemonių, siekiant Europoje skirtingus įrenginių kroviklius pakeisti universaliu krovikliu, kuris aptarnauti galėtų daugiau nei vienos specifinės rūšies įrenginį ir ženkliai sumažintų aplinkai kenksmingų atliekų skaičių. Nors didžiosios informacinių technologijų gigantės šiai idėjai nepritaria, dėl akivaizdaus pelnymosi, kuris vartotojams kainuoja papildomus pinigus, o Žemei – klimato kaitą bei globalinį atšilimą, mes siekiame ir sieksime ginti mūsų piliečių interesus ir planetos gerovę.

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) LT

30-01-2020

Balsavau už šią rezoliuciją, nes tikiu, jog 21 amžiuje darbo užmokesčio skirtumų už vyrų ir moterų atliekamą tokį patį darbą negali būti. Nors vienodo darbo užmokesčio principas yra įtvirtintas ES sutartyje, moterys Europoje vis tiek uždirba 16 proc. mažiau per valandą nei vyrai. Pensinio amžiaus moterų skirtumas yra dar didesnis: jos gauna 40 proc. mažesnes pensijas nei vyrai. Turime atkreipti visų valstybių dėmesį į šį įsišaknijusį seksizmą, kurio Europoje, ir ypatingai kalbant apie jos ateitį, likti negali.
Mūsų aljanso kartu su žaliaisiais pateikta rezoliucija siekė nustatyti ir įvesti konkrečias priemones ir planą, kurios padėtų panaikinti vis dar egzistuojančius darbo užmokesčio skirtumus. Siekiame, kad būtų nustatyti aiškūs darbo vertės kriterijai, lyčių požiūriu neutralios darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemos, privalomas lyčių darbo užmokesčio auditas ir ataskaitos. Visos šios ir papildomos priemonės padėtų spręsti giliai įsišaknijusią nelygybę, pagrįstą neadekvačiu lyčių diskriminavimu. Apmaudu, kad liberalai ir konservatoriai užkirto kelią šios pozicijos priėmimui, bet toliau dirbsime ir sieksime panaikinti lyčių diskriminavimą ir nelygybę.

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) LT

29-01-2020

Didžiosios Britanijos bei Šiaurės Airijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos tiek Europai, tiek Jungtinei Karalystei reiškia didelius ir reikšmingus pokyčius. Europos Sąjunga yra didesnė nei tik rinka, ji eilę metų kuria teisingą ir socialiai pažangią kasdienybę visiems Europos Sąjungos piliečiams. Britai prie šios pažangos prisidėjo ženkliai. Beveik pusamžį būdami didžiausios unikalios bendrijos dalimi, skirtingi kolegos Europos Parlamento nariai dirbo svarbų darbą, kurio rezultatai turi įtakos kiekvieno europiečio gyvenimui. Už tai asmeniškai tariu lietuvišką „ačiū“.
Bet taip pat svarbu priminti: mūsų – europiečių – istoriniai ir kultūriniai ryšiai yra ir bus stipresni už tuos, kurie juos nori sunaikinti. Nuo JK pasitraukimo pradžios siekėme ir toliau sieksime, kad pasitraukimo laikotarpiu ir po jo, visų Europos bei Jungtinės Karalystės piliečių teisės būtų atitinkamai užtikrintos, o jų ateitis – apsaugota. Šiandien Europos Parlamente primename britams, kad kai jie nuspręs, kad nori grįžti į solidarią ir pažangią tautų bendriją, mes – socialistai ir demokratai – visuomet tai remsime, nes mūsų bendros vertybės visuomet išliks tokios pat.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles