Andrius KUBILIUS Andrius KUBILIUS
Andrius KUBILIUS

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Λιθουανία - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lietuva

Παλαιότερες συνεδριάσεις Andrius KUBILIUS

Climate Law, carbon removal
- Radisson Red
member - ITRE - Climate law
Kelsey Perlman , FERN
EU agriculture policy
- European Parliament
member
Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos grudų augintojų asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Nenašių žemių asociacija, Žemdirbių taryba
Eastern Partneship and energy efficiency
- Office
member
Pavel Havlicek - Association for International Affairs, Czech Republic
Environmental protection in Ukraine
- European Parliament
member
Free Svydovets Group
Activities and priorities of SWIFT
- European Parliament, Brussels
member - AFET - -
SWIFT

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg