Isabel CARVALHAIS Isabel CARVALHAIS
Isabel CARVALHAIS

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Πορτογαλία - Partido Socialista (Πορτογαλία)

Αρχική σελίδα Isabel CARVALHAIS

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
PECH
Επιτροπή Αλιείας
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρώτρια

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-CA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) PT

18-06-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

O acordo político que oficializou a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia envolve a necessidade de se estabelecer um acordo de parceria que defina como se processarão várias ligações sociais e económicas existentes entre aquele, agora país terceiro, e a UE. Um dos pontos fraturantes e importantes nesta negociação é a pesca, seja o acesso dos produtos do Reino Unido ao mercado comum, seja o acesso de navios comunitários aos recursos existentes em águas britânicas.
Votei favoravelmente nas recomendações para a equipa de negociadores da União Europeia desta parceria, já que considero que nenhuma das partes sairá a ganhar se não se conseguir atingir um acordo ou que, a ser atingido, o mesmo seja equilibrado e justo. O mais importante nesta negociação é conseguir-se encontrar uma solução que permita a estabilidade e continuidade das várias atividades sociais e económicas afetadas pela saída do Reino Unido da União Europeia.
As recomendações aprovadas estão alinhadas com o acordo político firmado entre as partes e, em particular nas pescas, pretende-se que se mantenham ambições elevadas na gestão partilhada de recursos, e acima de tudo que haja reciprocidade entre os benefícios de ambas as partes.

Πολιτική ανταγωνισμού - Ετήσια έκθεση 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) PT

18-06-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Registo com satisfação o facto da proposta de resolução, que mereceu o meu voto positivo, refletir muitas das preocupações expressas pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural na sua opinião e que vão no sentido do fortalecimento da posição do agricultor na cadeia de abastecimento alimentar, garantindo simultaneamente resultados justos, tanto para consumidores como para produtores.
A política de concorrência da União Europeia não deverá por isso deixar de dar cumprimento à primazia dos objetivos da politica agrícola comum sobre as regras de concorrência, tal como afirmado pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, e reafirmado recentemente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.
Saliento nesta resolução as referências à necessidade de reforço da posição dos agricultores na cadeia de abastecimento, a garantia de equilíbrio negocial entre os diferentes atores desta cadeia e o fortalecimento do papel das organizações de produtores.
Noutra vertente, saliento ainda, como referido na resolução, que a politica de concorrência não poderá deixar de dar resposta às solicitações da sociedade atual, devendo ser clarificadas as condições em que poderão ser estabelecidas práticas coordenadas que permitam aumentar a sustentabilidade social e ambiental do setor agrícola.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg