Isabel CARVALHAIS : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PT  
 

Não obstante os avanços verificados, a mutilação genital feminina (MGF) permanece sendo hoje um flagelo mundial. Este gritante atentado à dignidade da Mulher e à dignidade humana no seu todo, continua a afetar a vida de milhões de meninas e de mulheres em dezenas de países pelo mundo. Tal prática constitui um expoente máximo de violência estrutural baseada no género, com consequências psicológicas e físicas profundas e indeléveis para as mulheres e as raparigas.
A eliminação da mutilação genital feminina é um dos compromissos assumidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e cuja concretização clama por ações concretas naquele que deverá ser um esforço conjunto e empenhado de toda a Sociedade. Revejo-me por isso totalmente nesta proposta de resolução, no seu compromisso para eliminar a prática da mutilação genital feminina no mundo e nas medidas de ação que propõe. Nesse sentido, esta resolução mereceu o meu voto favorável.

Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (B9-0098/2020) PT  
 

O ato de saída do Reino Unido da UE constitui um momento triste na nossa história coletiva , que esperamos possa ser revertido no futuro. Em todo o caso, os laços que unem a União Europeia ao Reino Unido são múltiplos e profundos. Tendo pois em mente não apenas a proximidade geográfica e a partilha histórica, mas também a comunhão de cultura e de valores, e acima de tudo o bem estar de todos os cidadãos europeus e britânicos, torna-se de elementar obrigação para todos nós garantir a manutenção de uma relação estreita e fluida, nomeadamente sob a forma de um acordo de parceria.
Considero porém que o princípio da reciprocidade deverá ser matricial na composição de tal acordo, devendo salvaguardar-se a igualdade de condições e o respeito das normas e do direito da UE, em particular no que concerne aos produtos alimentares e agrícolas, tal como expresso na resolução sobre a proposta de mandato para as negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido. E, nesse sentido, tal mandato mereceu o meu voto favorável.

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (B9-0174/2019) PT  
 

Considero que as florestas possuem um papel absolutamente fundamental na proteção de habitats e de promoção da biodiversidade, na adaptação das florestas aos efeitos das alterações climáticas e na promoção de serviços do ecossistema. Considero ainda que a valorização destes bens públicos deverá ser alvo de avaliação mais aprofundada em situações em que a capacidade dos produtores florestais em os fornecer está colocada em questão, por situações desfavoráveis específicas, climáticas ou bióticas, pelo que me abstive na alteração 22.

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) PT  
 

A necessidade de adotar medidas específicas em relação às regiões ultraperiféricas da União Europeia é de tal forma imprescindível que se encontra consagrada no Tratado de Funcionamento da União Europeia no seu artigo 349.º. Concordo, por isso, com a necessidade de reforçar ou de desenvolver apoios específicos para sectores como a agricultura, as pescas e os transportes nestas regiões, que lhes permitam enfrentar o seu isolamento, insularidade e outros constrangimentos estruturais permanentes que as afetam.
Reconheço a necessidade de melhorar a operacionalização destes apoios para as pescas e, eventualmente, uma operacionalização dos mesmos em programas autonomizados. Reconheço igualmente a necessidade de um reforço do apoio ao programa POSEI e a relevância de desenvolver um programa específico em relação ao sector dos transportes, vital para estas regiões. Contudo, tal deverá ser enquadrado no âmbito do debate do próximo Quadro Financeiro Plurianual. Assim, considero que a alteração 59 não se enquadra no âmbito desta resolução, razão pela qual me abstive.

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) PT  
 

Votei favoravelmente a resolução sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e os recursos próprios por concordar que é necessário afirmar com clareza a posição e o papel do Parlamento Europeu neste processo. Saliento e reforço a importância de manter o financiamento das atuais políticas da União Europeia em termos reais, nomeadamente as respeitantes à coesão, à agricultura e às pescas. Destaco ainda a necessidade de assegurar a proteção dos beneficiários e de garantir a continuidade do financiamento caso seja necessário prorrogar o atual Quadro Financeiro Plurianual.

Επικοινωνία