Antonio TAJANI Antonio TAJANI
Antonio TAJANI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ιταλία - Forza Italia (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Roma

4η Κοινοβουλευτική περίοδος Antonio TAJANI

Πολιτικές ομάδες

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Ομάδα Forza Europa - Μέλος
 • 05-07-1995 / 14-06-1998 : Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη - Μέλος
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Ιταλία)

βουλευτές

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Επιτροπή Αναφορών
 • 16-01-1997 / 08-04-1997 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή Αλιείας
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή Αναφορών
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βουλγαρίας
 • 09-04-1997 / 22-10-1997 : Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων
 • 23-10-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων

Αναπληρωτής

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
 • 22-01-1997 / 22-10-1997 : Επιτροπή ΄Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
 • 22-10-1997 / 08-06-1998 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles