Antonio TAJANI Antonio TAJANI
Antonio TAJANI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ιταλία - Forza Italia (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Roma

6η Κοινοβουλευτική περίοδος Antonio TAJANI

Πολιτικές ομάδες

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 31-08-2004 / 08-05-2008 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 20-07-2004 / 08-05-2008 : Forza Italia (Ιταλία)

βουλευτές

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 26-09-2005 / 06-09-2006 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 15-03-2007 / 08-05-2008 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν
 • 23-05-2007 / 19-06-2007 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

 • 22-07-2004 / 25-09-2005 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 07-09-2006 / 14-01-2007 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 14-03-2007 / 08-05-2008 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 15-03-2007 / 08-05-2008 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

all-activities

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη δημιουργία της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών

29-11-2006 AFET_AD(2006)380744 PE 380.744v03-00 AFET
Antonio TAJANI

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία του τομέα της ζωοτεχνίας στην περιφέρεια της Καμπανίας

21-05-2007 P6_DCL(2007)0056 Άκυρη
Riccardo VENTRE Antonio TAJANI Carlo CASINI Alfredo ANTONIOZZI Giorgio CAROLLO
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-05-2007
Λήξη προθεσμίας : 27-09-2007
Αριθμός υπογραφόντων : 27 - 27-09-2007

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση της 9ης Νοεμβρίου ως "Ημέρας της ελευθερίας"

18-05-2005 P6_DCL(2005)0030 Άκυρη
Antonio TAJANI
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 18-05-2005
Λήξη προθεσμίας : 18-08-2005
Αριθμός υπογραφόντων : 64 - 18-08-2005

Κατάσταση παρόντων

Ο παρών κατάλογος παρουσίας είναι απόσπασμα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πληροφορίες που περιέχει παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και καλύπτουν τη θητεία του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνουν διορθώσεις για δικαιολογημένες απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια, άδεια μητρότητας/πατρότητας, εγκεκριμένες δραστηριότητες κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας κ.λπ.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg