Antonio TAJANI Antonio TAJANI
Antonio TAJANI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ιταλία - Forza Italia (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Roma

Αρχική σελίδα Antonio TAJANI

Πρόεδρος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Μέλος

D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DMER
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
Antonio TAJANI
Antonio TAJANI

Στο EP NEWSHUB

La #famiglia è il nucleo fondamentale della società. Dobbiamo sostenere le #aziende a conduzione familiare. I figli sono delle grandi risorse, la nascita di un figlio rappresenta una grande gioia ma anche la consapevolezza che la nostra società non è destinata a finire. https://t.co/MDapAhj8Zq 

Questa mattina ospite a @RaiParlamento! 📺 @RaiDue https://t.co/rzej6KqR3q 

Questa mattina a #Tolfa per aprire i lavori di #Anuman, evento organizzato dal nostro Alessandro Battilocchio. Tanti ragazzi con nuove idee e proposte. Con loro per uno sguardo verso il futuro! Buon sabato amici. https://t.co/yJsgCzK2On 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg